_

Mi Vam nudimo

_
Iz naših rezultata se vidi da udubljenje medijalnog kantusa i pojava donje orbitalne brazde je prvi znak starenja orbitalne regije.
Analizom gornje orbitalne regije (gornjih kapaka) dokazao je da postoje dva tipa starenja a analizom donje orbitalne regije (donjih kapaka) utvrdio je da postoji 14 tipova starenja. Nijedna klasifikacija znakova starosti orbitalne regije ne obuhvata različite tipove starenja.
Detaljnije
Klempave ili prominentne ušne školjke su kongenitalna malformacija koja se uočava odmah nakon rođenja. Roditelji vrlo rano primete tu deformaciju i vrlo često (pogotovu majke) veruju da je razlog tome što je dete spavalo na uvu, pa pokušavaju da to koriguju flasterom. Naravno bez uspeha.
Detaljnije
Sa godinama dolazi do promena na licu i vratu koje predstavljaju normalan proces starenja. Mnogi autori smatraju da usled mnogih faktora (genskih, dejstva sunčeve svetlosti) dolazi do opuštanja kože na koju dejstvuju sile gravitacije. Na ovom podatku su zasnovane mnoge hirurške tehnike koje su bile zasnovane samo na suspenziji lica, a iz toga je proizišao i sam naziv “Face lifting” što znači podizanje lica – podmlađivanje lica.
Detaljnije
_

Pre – Posle

_

Plastična hirurgija je hirurška specijalnost koja uključuje restauraciju, rekonstrukciju ili izmene ljudskog tela. Obuhvata estetsku ili estetsku hirurgiju, rekonstruktivnu hirurgiju, kraniofacijalnu hirurgiju, hirurgiju ruku, mikrohirurgiju i lečenje opekotina.

Posle
Pre